cursus venlo

Op 1 oktober is de cursus 'op één lijn' in Venlo van start gegaan.

Een groep van 22 verloskundigen gaat de cursus volgen op verschillende momenten. Zowel het theoretische als het hands-on gedeelte. De theorie omvat achtergronden, bespreken van de huidige richtlijnen, opfrissen van de techniek om op een correcte wijze de termijnecho te kunnen uitvoeren. Het theoretisch gedeelte omvat tevens een interactief gedeelte, zodat interactie tussen de cursisten onderling op gang komt. Hierdoor kan men ook met elkaar ervaringen delen, dit werd als zeer leerzaam ervaren.