Als professionele organisatie wil je inzicht hebben in de kwaliteit die er wordt geleverd. Wat gaat goed? Wat kan beter? En hoe kan de kwaliteit verbeterd worden?
 
UNISOON helpt bij het inzichtelijk maken van deze kwaliteit.
 
Daarbij worden alle aspecten rondom echoscopie meegenomen:
 
  • Welke aantallen maakt elke echoscopist?
  • Voldoet het apparatuur aan de landelijke eisen?
  • Wordt de uitslag correct gedocumenteerd?
  • Wordt er gebruik gemaakt van de juiste curves?
  • Welke diploma’s zijn behaald en welke bij- en nascholingen zijn er gedaan?
  • Hoe worden cliënten voorbereid op echo onderzoeken?
  • Welke kwaliteit levert elke echoscopist. Van elke echoscopist zullen er willekeurig beelden worden beoordeeld door twee onafhankelijke senior echoscopisten.
  • Wordt er gewerkt volgens vastgestelde protocollen?

Na afronding van deze evaluatie ontvangt de organisatie een kwaliteitsverslag met eventuele verbeterpunten.